Doelstelling

 

 
Aansluitend op de nieuwe trend in de ontwikkelingssamenwerking gaat de OAZI (Ontwikkeling in Afrika door Zakelijke Investeringen) projecten organiseren en implementeren.

Deze projecten met een zakelijk karakter gaan op een eerlijke en sociale manier bedrijven ontwikkelen en steunen.

Het is absoluut de bedoeling dat deze bedrijven op zeer korte termijn zelfstandig kunnen opereren. De bedrijfsvoering ligt bij een lokaal management onder supervisie van Oazi.

De financiering wordt geregeld door OAZI. De aandeelhouders van OAZI worden op een faire manier vergoed maar dragen het risico van investeren in Afrika ten volle.


De projecten die reeds voorbereid worden zijn in deze volgorde: een plantage van opbrengstbomen in het kader van de strijd tegen de woestijn, een brigade voor het slaan van diepteputten, een ontziltingsinstallatie en een bedrijf voor lange afstand personenvervoer.

Sommige activiteiten kunnen een gemengd karakter hebben: investering en hulp. Zo kan bijvoorbeeld Afriqeau Forage de putten slaan aan een marktconform tarief maar deze uitrusten met geschonken pompen.

De nodige middelen voor de financiering komen uit verscheidene bronnen: de aandeelhouders, industriƫle investeerders, subsidies en donaties. Watafrik vzw is de geprivilegieerde partner.